dimarts, 26 de març de 2013

EL PP, SI AUTORTITZA EL FRACKING, POSARÀ EN PERILL ELS AQÜÍFERS VALENCIANS.


Imatge en línia 1
documents  /  documentos
EL PP, SI AUTORTITZA EL FRACKING, POSARÀ EN PERILL ELS AQÜÍFERS VALENCIANS.
Nota de premsa. 15/03/13.- El portaveu d'Els Verds del PV, Joan Francesc Peris ha afirmat als mitjans de comunicació que “El PP, si autoritza el fracking al territori valencià estaria posant en perill els aqüífers valencians” com a resposta del partit ecologista a la decisió de la Generalitat de tramitar el projecte de la filial espanyola de la multinacional canadenca R2 Energy de buscar petroli i gas en el subsòl de les comarques de l'Alt Maestrat i Els Ports.
“El sistema d'extracció d'hidrocarburs esmentat “fracking” és molt agressiu per al medi, utilitza gran quantitat d'aigua i introdueix al subsòl més de 600 productes químics que podrien contaminar greument els aqüífers subterranis” ha dit Peris. “A més, la possible extracció de gas o petroli genera molts problemes de fuites que ja han generat en altres països greus problemes de contaminació de l'aigua per gas metà i clorur de potassi que la salinitza” ha seguit en les seves declaracions el portaveu ecologista.
Els Verds del PV demana al President Fabra que rectifique la posició del seu partit i paralitze la tramitació del “fracking” en tot el territori valencià i s'informe de la posició de molts països i institucions internacionals en contra d'aquest mètode d'extracció d'hidrocarburs.
“L'espai geogràfic valencià és privilegiat en hores de Sol, ahí en la potenciació de l'energia solar és on tindria que fer molts més esforços la Generalitat Valenciana per obtenir energia renovable i no contaminant” ha dit Peris.
“El PP que tanta demagògia i populisme ha fet amb el “Aigua per a tots” ara amenaça els aqüífers valencians acceptant la proposta de fracking d'una multinacional. És molt irresponsable aquesta decisió i totalment contradictòria amb el seu discurs” ha finalitzat en les seves manifestacions Joan Francesc Peris.
*********************
EL PP, SI AUTORTITZA EL FRACKING, PONDRÁ EN PELIGRO LOS ACUÍFEROS VALENCIANOS.
Nota de prensa. 15/03/13.- El portavoz de Los Verdes del PV, Joan Francesc Peris ha afirmado a los medios de comunicación que "El PP, si autoriza el fracking en el territorio valenciano estaría poniendo en peligro los acuíferos valencianos" como respuesta del partido ecologista a la decisión de la Generalitat de tramitar el proyecto de la filial española de la multinacional canadiense R2 Energy de buscar petróleo y gas en el subsuelo de las comarcas del Alt Maestrat y Els Ports.
"El sistema de extracción de hidrocarburos mencionado" fracking "es muy agresivo para el medio, utiliza gran cantidad de agua e introduce en el subsuelo más de 600 productos químicos que podrían contaminar gravemente los acuíferos subterráneos "dijo Peris. "Además, la posible extracción de gas o petróleo genera muchos problemas de fugas que ya han generado en otros países graves problemas de contaminación del agua por gas metano y cloruro de potasio que la saliniza" ha seguido en sus declaraciones el portavoz ecologista.
Los Verdes del PV pide al Presidente Fabra que rectifique la posición de su partido y paralice la tramitación del "fracking" en todo el territorio valenciano y se informe de la posición de muchos países e instituciones internacionales en contra de este método de extracción de hidrocarburos.
"El espacio geográfico valenciano es privilegiado en horas de Sol, ahí en la potenciación de la energía solar es donde tendría que hacer muchos más esfuerzos la Generalitat Valenciana para obtener energía renovable y no contaminante" dijo Peris.
"El PP que tanta demagogia y populismo ha hecho con el" Agua para todos "ahora amenaza a los acuíferos valencianos aceptando la propuesta de fracking de una multinacional. Es muy irresponsable esta decisión y totalmente contradictoria con su discurso "ha finalizado en sus manifestaciones Joan Francesc Peris.
Secretaria d'Organització / Secretaría de Organización

divendres, 8 de març de 2013

MANIFEST DEL 8 DE MARÇ - DÍA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA -

MANIFEST DEL 8 DE MARÇ - DÍA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA -
LES DONES NO SOM RESPONSABLES DE L'ESTAFA FINANCERA, SOM FORÇA IMPRESCINDIBLE PER AL CANVI NECESSARI.

Un any més s'acosta el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, un any més les Dones Verds i Rebels, d'Els Verds del País Valencià, en aquest dia volem sumar-nos a l'homenatge a aquelles que durant més d'un segle han lluitat pels nostres drets i manifestar la nostra ferma continuïtat en la lluita perquè els valors de la igualtat i la democràcia radical arribin a tots els llocs del món.

Per a les dones Verdes els conceptes de dona, ecologia i pacifisme són inseparables, formen part de la concepció global que és l'ecologia política. La destrucció de la natura és produïda per l'actual model de desenvolupament econòmic dominant, imposat pels països del Nord i el nostre concepte del que és el desenvolupament. La nostra perspectiva ha de ser des de la globalitat, per aconseguir un planeta just i saludable sense oblidar en cap moment que no s'assolirà sense passos decidits i concrets d'actuació local.

La nostra participació, com dones és imprescindible en el maneig de la nostra vida diària i en l'elaboració de polítiques, des de la nostra comunitat fins polítiques nacionals i internacionals. Per això, exigim que la gestió de recursos naturals estiguen centrades en els nostres pobles i les nostres comunitats.

En nom de la "crisi" vénen imposant un conjunt de mesures que suposen un canvi de model planificat on s'estan agreujant les desigualtats socials i que repercuteix més sobre les dones, bretxes salarials injustes, eliminació d'ajudes socials que afecten en major mesura a les dones, precarietat i temporalitat en els llocs de treball, polítiques neoliberals que desmantellen l'Estat del Benestar desmantellant els serveis que, tradicionalment, estan feminitzats: educació, sanitat, polítiques socials, atenció a la dependència, etc.

No, no som les dones les responsables de la crisi, les causes fonamentals de la crisi, a més del nostre govern corrupte, podem situar-les en múltiples fronts, en el militarisme i la seva despesa desorbitada i innecessari, el deute, ajustament estructural, polítiques comercials de les multinacionals, les polítiques neoliberals que governen globalment, les decisions injustes del Banc Mundial i el FMI, el rescat a la banca en lloc de les persones.

Les dones Verdes creiem i treballem per la consecució d'un model de desenvolupament sostenible, basat en formes de vida més amables i més justes, incloent l'accés a l'aire, a l'aigua, als aliments, a l'habitatge, la salut, l'educació, la informació, la participació, la llibertat i la integritat espiritual i cultural.

La llibertat i un medi ambient sostenible depenen de la pau mundial, del cessament de l'escalada armamentística i de les proves nuclears, de la fi del militarisme i de la injustificable generació i incineració de residus nuclears, de la fi del consumisme opulent, del respecte als pobles i la seva cultura.

Les dones Verdes reivindiquem una remuneració justa i unes condicions de treball segures. Estem contra la discriminació per motius de sexe, raça, religió, orientació sexual i exigim que la societat condemne la violència masclista dins i fora de la llar, aplicant en tota la seua extensió la llei contra la violència de gènere.

El Dia Internacional de la Dona Treballadora és la data propícia per manifestar la voluntat de frenar les retallades en general i, especialment, en polítiques d'igualtat i mostrar la voluntat ferma, perquè la igualtat de les dones no sigui la diana de totes les polítiques “d'austeritat" de les administracions.

Les dones verdes, i els nostres companys d'Els Verds del País Valencià, ens sumem al manifest del Moviment Feminista i animem a dones i homes a participar en les accions que es celebren al voltant d'aquest Dia Internacional de la Dona Treballadora. Amb la nostra crida sol·licitar a totes les dones i homes, la seua ajuda per aconseguir una transformació de les nostres consciències cap a una societat justa i solidària en un planeta habitable.

Per un reivindicatiu 8 març


Emilia Nácher, responsable de l'Àrea de Ecofeminisme, Els Verds del País Valencià.