dissabte, 21 de setembre de 2013

Escombraries a la vista.És bastant evident la proliferació d'escombraries als nostres carrers, jardins, al poligonos l'evidència tot és mes notable, no anem a fixar-nos en el comportament in-cívic d'alguns veïns que sabem que n'hi ha.
El que sembla que l'abandonament be provocat per la manca de recursos monetaris pels quals passa el nostre consistori i el deute adquirit amb l'empresa concessionària de la recollida d'escombraries i neteja viària.